Κ12

K12 2022-23
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ : ΝΤΟΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ , ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ 10-11 ΕΤΩΝ