Τμήματα

Λειτουργούν τα παρακάτω Τμήματα Υποδομών και Πρωταθλητισμού:

  • ΑΝΔΡΙΚΟ 
  • Κ16-18 : ΑΘΛΗΤΕΣ 14-17 ΕΤΩΝ
  • Κ14 : ΑΘΛΗΤΕΣ 12-13 ΕΤΩΝ
  • Κ12 : ΑΘΛΗΤΕΣ 10-11 ΕΤΩΝ
  • K10 : ΑΘΛΗΤΕΣ 8-9 ΕΤΩΝ
  • K8 : ΑΘΛΗΤΕΣ 6-7 ΕΤΩΝ
  • K6 : ΑΘΛΗΤΕΣ 4-5 ΕΤΩΝ